ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως η κίνηση είναι ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.

Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος ώστε να μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα. Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών οι οποίοι χορεύονται είτε ατομικά (solo) είτε σε ομάδες (group dances) και περιλαμβάνει πολλά χορευτικά είδη.

Παρ’ όλο που οι χοροί αυτοί διακρίνονται από σημαντικές διαφορές, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μπορούν να ερμηνευτούν ελεύθερα ανάλογα με την κρίση και τη διάθεση του εκάστοτε χορευτή.

Γι’ αυτό το λόγο, σε αντίθεση με άλλα είδη χορού, ο «μοντέρνος χορός»  δεν έχει συγκεκριμένη βηματολόγια ή αυστηρή τεχνική.

Στις παρακάτω ηλικίες πραγματοποιείται ένα τυπικό ομαδικό μάθημα που είναι δομημένο σε τρία σκέλη, όπως τα περισσότερα μαθήματα (ατομικά ή ομαδικά).
Το πρώτο σκέλος αποτελείται από την προθέρμανση ή αλλιώς το «ζέσταμα». Οι χορεύτριες εκτελούν μία ακολουθία ασκήσεων και χορευτικών κινήσεων διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Με τις ασκήσεις αυτές θερμαίνονται οι μύες του σώματος και έτσι προστατεύονται από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εντατικής χορευτικής άσκησης.

Μετά την προθέρμανση, ακολουθεί το κύριο μέρος του μαθήματος κατά το οποίο οι χορεύτριες διδάσκονται καινούρια βήματα τα οποία ενώνουν μεταξύ τους σε συνδυασμούς κινήσεων οχτώ χτύπων (οχτάρια). Έτσι δημιουργείται σταδιακά μία χορογραφία, χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς που έχουν διδαχθεί.
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να καταφέρουν οι μαθητές να χορεύουν όμορφα και με άνεση τον χορό που έχουν επιλέξει να διδαχθούν και μετά από κάποια μαθήματα (ο χρόνος εξαρτάται από την επίδοση του κάθε μαθητή) να μπορούν να συνδυάσουν οι ίδιοι διάφορες κινήσεις μεταξύ τους και να αυτοσχεδιάζουν. 

Στα τελευταία λεπτά του μαθήματος, οι χορεύτριες εκτελούν ασκήσεις χαλάρωσης και διατάσεις για να χαλαρώσουν οι μύες και να προληφθούν τυχόν τραυματισμοί.

Τα μαθήματα μοντέρνου χορού είναι ένας όμορφος και τρόπος για να ξεφύγουν τα παιδιά από την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας.

Για τη νέα χρονιά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:

 

Τμήμα ηλικίας 6-9 ετών

Τμήμα ηλικίας 9+ ετών

Δοκιμαστικό Μάθημα

Pin It on Pinterest

Share This